Το Λιβάδι Ακρωτηρίου

Το Λιβάδι Ακρωτηρίου (γνωστό και ως Λιβάδι/Καλαμιώνας Φασουρίου) είναι ένας μοναδικός φυσικός υγρότοπος στην Κύπρο ο οποίος εκτείνεται σε μια περιοχή 150 εκταρίων. Ανήκει στο σύμπλεγμα των υδροβιοτόπων του Ακρωτηρίου, το μεγαλύτερο φυσικό σύμπλεγμα υγροτόπων στο νησί. Για όσους επιθυμούν να έρθουν κοντά στη φύση, μια επίσκεψη στο Λιβάδι Ακρωτηρίου είναι μια εξαιρετική επιλογή.

Το Λιβάδι αποτελεί περιοχή Ramsar, Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΣΠΠ) καθώς και Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ),  ισοδύναμη με τον ορισμό της ΕΕ, σύμφωνα με τον νόμο (26/2007) στις Βρετανικές Βάσεις στην Κύπρο.

Τα τελευταία 20 χρόνια η περιοχή αυτή δεν έτυχε ικανοποιητικής διαχείρισης με αποτέλεσμα o υγρότοπος να έχει ‘καταληφθεί’ από καλάμια με επακόλουθο τη μείωση της βιοποικιλότητας στην περιοχή.  Ως εκ τούτου, τον Απρίλιο του 2015 ξεκίνησε ένα έργο με οικοσυστημική προσέγγιση για την αποκατάσταση της περιοχής και της βιοποικιλότητάς της σε συνδυασμό με δράσεις που θα εμπλέκουν τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας. Το έργο με τίτλο Akrotiri Marsh Restoration: a flagship wetland in the Cyprus SBAs’ (Αποκατάσταση Λιβαδιού Ακρωτηρίου: ένας υγρότοπος ορόσημο στις Βρετανικές Βάσεις Κύπρου) έχει διάρκεια 2 χρόνια (Απρίλη 2015 έως Μάρτη 2017) με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Darwin Initiative μέσω της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Darwin Plus, the Overseas Territories Environment and Climate Fund). Επικεφαλής του έργου είναι ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου και την RSPB/BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Περισσότερα

Τελευταία Νέα

Περισσότερα