Άλλη άγρια ζωή

Το Λιβάδι Ακρωτηρίου έχει ιδιαίτερη περιβαλλοντική σημασία και χαρακτηρίζεται από ποικιλομορφία σε όλα τα επίπεδα: ζωντανούς οργανισμούς (χλωρίδα-πανίδα), ενδιαιτήματα, γεωλογία, υδρολογία, αρχαιολογία, ιστορία και πολιτισμό.

Στην περιοχή έχουν καταγραφεί 27 φυσικά ενδιαιτήματα (22 χερσαία και 5 θαλάσσια) στα πλαίσια της έρευνας για το δίκτυο Natura 2000. Αυτά τα ενδιαιτήματα, 4 από τα οποία είναι ενδιαιτήματα προτεραιότητας, διαθέτουν ποικίλα γνωρίσματα και φιλοξενούν μια μεγάλη γκάμα από ζωντανούς οργανισμούς.

Ψάρια

Το σύμπλεγμα υγροτόπων Ακρωτηρίου αποτελεί μία από τις λιγοστές περιοχές στην Κύπρο που φιλοξενείται το Μεσογειακό Κουνουπόψαρο, ένα ενδημικό είδος στην περιοχή της Μεσογείου.

Φυτά

το Λιβάδι Ακρωτηρίου είναι επίσης σημαντικό για την χλωρίδα του καθώς η περιοχή φιλοξενεί ορισμένα σπάνια και απειλούμενα είδη τα οποία περιλαμβάνονται στο Κόκκινο Βιβλίο της Χλωρίδας της Κύπρου. Για ορισμένα φυτά όπως τοIpomoeasagittata, το Menthaaquatica, το Euphorbia pubescens, το Orchis palustris και το Baldelia ranunculoides το Λιβάδι Ακρωτηρίου είναι η μόνη γνωστή περιοχή στην Κύπρο όπου αυτά συναντώνται. Το Ακρωτήρι αποτελεί επίσης ένα από τα βοτανικά hotspots της Κύπρου όπου εκτιμάται ότι συναντώνται περισσότερες από 800 ιθαγενείς φυτικές ταξινομικές βαθμίδες.

 

Mentha aquatica

Πουλιά

Η Κύπρος βρίσκεται σε έναν από τους μεγαλύτερους μεταναστευτικούς διαδρόμους στην Ευρώπη τους οποίους χρησιμοποιούν τα πουλιά όταν ταξιδεύουν από την Αφρική προς την Ευρώπη την άνοιξη, και αντίστροφα το φθινόπωρο. Στην Κύπρο, καταγράφονται τακτικά πάνω από 200 μεταναστευτικά είδη πουλιών τα οποία αποτελούν το 80% της πτηνοπανίδας του νησιού.

Περισσότερα