Στόχος του Έργου

Κάποτε στο Λιβάδι Ακρωτηρίου υπήρχε πλούτος βιοποικιλότητας. Εντούτοις, οι διάφορες υδρολογικές αλλαγές και η μείωση της βόσκησης κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα την εκτενή επέκταση των καλαμιών και ως επακόλουθο αυτής τη μείωση του αριθμού των πουλιών και της βιοποικιλότητας στην περιοχή. 

Το έργο ‘Akrotiri Marsh Restoration: a flagship wetland in the Cyprus SBAs’ (Αποκατάσταση Λιβαδιού Ακρωτηρίου: ένας υγρότοπος ορόσημο στις Βρετανικές Βάσεις Κύπρου) ξεκίνησε τον Απρίλη του 2015 με σκοπό την αποκατάσταση του πλούτου της βιοποικιλότητας αυτού του μοναδικό υγροτόπου. Το έργο χρηματοδοτείται από το Darwin Initiative μέσω της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου (Darwin Plus, the Overseas Territories Environment and Climate Fund). Επικεφαλής του έργου είναι ο Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου σε συνεργασία με το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ακρωτηρίου και την RSPB/BirdLife στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το έργο έχει διάρκεια 2 χρόνια, από τον Απρίλη του 2015 μέχρι τον Μάρτη του 2017.

Στόχος του έργου είναι η μετατροπή του Λιβαδιού Ακρωτηρίου σε ένα μωσαϊκό ενδιαιτημάτων και η επαναφορά του στην κατάσταση που ήταν πριν από μερικές δεκαετίες. Αυτό θα οδηγήσει στην αποκατάσταση της βιοποικιλότητας στην περιοχή και θα δημιουργήσει επίσης νέες κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για την τοπική κοινότητα.

                                                                

Το Λιβάδι Ακρωτηρίου

Το Λιβάδι Ακρωτηρίου (γνωστό και ως Λιβάδι/Καλαμιώνας Φασουρίου) είναι ένας μοναδικός φυσικός υγρότοπος στη Χερσόνησο Ακρωτηρίου στην επαρχία Λεμεσού. Η περιοχή βρίσκεται στις Βρετανικές Βάσεις και είναι επίσης κρατική γη.

Περισσότερα

Τελευταία Νέα

Περισσότερα