Τα πουλιά του Λιβαδιού Ακρωτηρίου

Η Κύπρος βρίσκεται σε έναν από τους μεγαλύτερους μεταναστευτικούς διαδρόμους στην Ευρώπη τους οποίους χρησιμοποιούν τα πουλιά όταν ταξιδεύουν από την Αφρική προς την Ευρώπη την άνοιξη, και αντίστροφα το φθινόπωρο. Στην Κύπρο, καταγράφονται τακτικά πάνω από 200 μεταναστευτικά είδη πουλιών τα οποία αποτελούν το 80% της πτηνοπανίδας του νησιού. Η Κύπρος, και πιο συγκεκριμένα οι υδροβιότοποί της,  αποτελεί ένα σημαντικό χειμερινό καταφύγιο για τα πουλιά που θέλουν να αποφύγουν το κρύο της ηπειρωτικής Ευρώπης. Πάνω από 120 είδη πουλιών περνούν τον χειμώνα τακτικά στο νησί μας.

Αν και η Κύπρος φιλοξενεί σχετικά μικρό αριθμό φωλεάζοντων πουλιών, εντούτοις κάποια απ’ αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά, όπως τα δύο ενδημικά είδη του νησιού, η Σκαλιφούρτα και ο Τρυπομάζης, τα τέσσερα ενδημικά υποείδη, ο Πέμπετσος, ο Δεντροβάτης, η Κίσσα και το Θουπί όπως επίσης και σημαντικός αριθμός σπάνιων φωλεάζοντων ειδών για την Ευρώπη, όπως η Κράγκα και η Πευκοτρασιήλα, τα οποία είναι είδη προτεραιότητας.

Το Λιβάδι Ακρωτηρίου αποτελεί σημαντικό σταθμό για τα μεταναστευτικά πουλιά, ιδανική περιοχή διαχείμασης καθώς και σημαντική περιοχή αναπαραγωγής για προστατευόμενα είδη.

Το Λιβάδι Ακρωτηρίου αποτελεί μία από τις πιο αξιοσημείωτες ΣΠΠ της Κύπρου. Πρόκειται για μια περιοχή όπου μαζεύεται μια μεγάλη ποικιλία υδρόβιων πουλιών το χειμώνα και την άνοιξη, συμπεριλαμβανομένων των Φλαμίνγκο με παγκοσμίως σημαντικό αριθμό και των αρπακτικών τα οποία χρησιμοποιούν την περιοχή στο πέρασμα τους το φθινόπωρο, με παγκοσμίως σημαντικές συναθροίσεις τεσσάρων αρπακτικών πουλιών, συμπεριλαμβανομένου και του Μαυροφάλκονου.  Άλλοι αξιοσημείωτοι μετανάστες που συναντώνται εκεί σε σημαντικούς αριθμούς σε εθνικό επίπεδο περιλαμβάνουν τη Χιονάτη, τη Χαλκόκοτα, τον Γερανό, τον Νυφογερανό και το Νεροχελίδονο.

Σημαντικά πουλιά που φωλιάζουν στο Λιβάδι Ακρωτηρίου είναι η Βαλτόπαπια, η Πελλοκατερίνα, ο Καλαμοκαννάς, η Φραγκολίνα και πιθανώς και ο Νανορωδίος. Επίσης αξιοσημείωτα είδη είναι το Καλαμομουγιανούδι και ο Μαυροκέφαλος Ζευκαλάτης τα οποία αναπαράγονται μόνο σε μερικές περιοχές στην Κύπρο. Το Λιβάδι Ακρωτηρίου αποτελεί μία από τις καλύτερες περιοχές στην Κύπρο όπου φωλιάζει η Βαλτόπαπια, η οποία είναι απειλούμενο είδος.

Στόχος του Έργου

Κάποτε στο Λιβάδι Ακρωτηρίου υπήρχε πλούτος βιοποικιλότητας. Εντούτοις, οι διάφορες υδρολογικές αλλαγές και η μείωση της βόσκησης κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα την εκτενή επέκταση των καλαμιών και ως επακόλουθο αυτής τη μείωση του αριθμού των πουλιών και της βιοποικιλότητας στην περιοχή.

Περισσότερα