Αναμενόμενα αποτελέσματα

Το έργο Darwin Plus αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στην αποκατάσταση του Λιβαδιού Ακρωτηρίου και να εμπλουτίσει την βιοποικιλότητα του υδροβιότοπου.

Το έργο μπορεί επίσης να αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για τη μελλοντική διαχείριση άλλων υδροβιότοπων που βρίσκονται στο σύμπλεγμα Ακρωτηρίου.

Το έργο στοχεύει επίσης και στη δημιουργία νέων οικονομικών ευκαιριών για τους κατοίκους της γύρω περιοχής μέσω προώθησης και διατήρησης παραδοσιακών πρακτικών όπως η βόσκηση ζώων και η καλαθοπλεκτική, αποτελώντας έτσι πρότυπο για μελλοντικά έργα.

Παράλληλα, αναμένεται ότι λόγω αυξημένης επισκεψιμότητας από πτηνοπαρατηρητές και άλλες ομάδες ενδιαφέροντος, όπως σχολικές ομάδες, θα ευνοηθούν και οι γύρω Κοινότητες.

                                                            

 

Το έργο αναμένεται να ενισύσει τη κοινωνικοοικονομική σχέση του Λιβαδιού με την τοπική κοινότητα.

Βόσκηση

Παραδοσιακά στο Λιβάδι Ακρωτηρίου οι ντόπιοι έβοσκαν τα ζώα τους κυρίως με βοοειδή κυπριακής φυλής η οποία μάλιστα σήμερα επιδοτείται από αγροπεριβαλλοντικό μέτρο για την ενθάρρυνση της εκτροφής αυτής της φυλής. Σήμερα ελάχιστοι είναι αυτοί που διατηρούν ζώα για βόσκηση στο Λιβάδι. Αυτή η μείωση στη βόσκηση σε συνδυασμό με υδρολογικές αλλαγές στην περιοχή τις τελευταίες δεκαετίες είχαν ως αποτέλεσμα την ανεξέλεγκτη επέκταση καλαμιών στο Λιβάδι και έτσι την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας του υγροτόπου.

Σήμερα, η βόσκηση στο Λιβάδι Ακρωτηρίου αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση του Λιβαδιού με μακροπρόθεσμα αποτελέσματα όσο αφορά τον έλεγχο επέκτασης των καλαμιών. Όμως, ο τρόπος που γίνεται η βόσκηση δεν είναι ο ιδανικός ώστε να διαχειριστεί αποτελεσματικά η περιοχή. Ο αριθμός των ζώων που βόσκει σήμερα στο Λιβάδι δεν είναι αρκετός για τον έλεγχο των καλαμιών και επίσης τα ζώα βόσκουν δεμένα. Έτσι, η βόσκηση όπως γίνεται σήμερα συμβάλλει ελάχιστα στον έλεγχο των καλαμιών.

Το έργο Darwin μέσω συγκεκριμένων δράσεων στοχεύει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της βόσκησης στο Λιβάδι μέσω της προώθησης βόσκησης περισσότερων βοοειδών αλλά και μέσω προώθησης βόσκησης με ζώα που δεν θα είναι δεμένα αλλά περιορισμένα εντός περίφραξης. Έτσι το έργο προνοεί για την επιδότηση αγοράς βοοειδών κυπριακής φυλής για βόσκηση στο Λιβάδι και επίσης την κατασκευή στεγάστρων με ταΐστρες και ποτίστρες. Επίσης στα πλαίσια του έργου κατασκευάστηκε περίφραξη η οποία θα επιτρέπει στα ζώα να βόσκουν ελεύθερα αλλά και θα παρέχει ένα βαθμό ελέγχου της πρόσβασης επισκεπτών με στόχο τη μείωση της όχλησης σε σημαντικά είδη πουλιών.

Αυτές οι αλλαγές στον τρόπο βόσκησης αναμένεται να βοηθήσουν σημαντικά στον έλεγχο των καλαμιών και ταυτόχρονα στην αναγέννηση των φυτών της καλαθοπλεκτικής. Επίσης, η περίφραξη θα διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τους αγελαδοτρόφους που μέχρι τώρα έπρεπε να κουβαλούν νερό στο κάθε ζώο που ήταν δεμένο. Όλες αυτές οι δράσεις μπορούν να προσφέρουν κοινωνικοοικονομικές ευκαιρίες για τους ντόπιους.

Η αποτελεσμάτικότητα της βόσκησης σε καλάμια που κόπηκαν πρόσφατα.


Καλαθοπλεκτική

Η καλαθοπλεκτική που αποτελεί ένα από τα παλαιότερα είδη χειροτεχνίας και που τις τελευταίες δεκαετίες φθίνει στην Κύπρο, προωθείται χάριν στη δράση του έργου Darwin για την αποκατάσταση του Λιβαδιού Ακρωτηρίου.

Η μαλακή καλαθοπλεκτική κάποτε παρείχε σημαντικό εισόδημα για τους κατοίκους του Ακρωτηρίου. Εντούτοις, σχετικά πρόσφατα τα προϊόντα της καλαθοπλεκτικής έχουν αντικατασταθεί από σύγχρονα προϊόντα με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της ενασχόλησης με την καλαθοπλεκτική. Σήμερα, λίγοι είναι αυτοί που ασχολούνται με την καλαθοπλεκτική μιας και πλέον δεν αποτελεί επικερδές επάγγελμα. Τα φυτά που χρησιμοποιούνται ως πρώτες ύλες για την καλαθοπλεκτική  βρίσκονται κυρίως στο Λιβάδι Ακρωτηρίου και η διαρκής ανάγκη για συλλογή αυτών των φυτών καθώς και η διαθεσιμότητά τους συμβάλλουν στη διατήρηση των υγροτόπων Ακρωτηρίου, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβαδιού Ακρωτηρίου.

Το έργο Darwin μέσω της επιδότησης επιμορφωτικών μαθημάτων και  τη συλλογή υλικών καλαθοπλεκτικής έχει στόχο να μεταφέρει τη γνώση για αυτή τη παραδοσιακή χειροτεχνία στις νεότερες γενεές έτσι ώστε η γνώση αυτή να μη χαθεί.

Το έργο επιδότησε συλλογή φυτών η οποία πραγματοποιήθηκε από ντόπιους του Ακρωτηρίου το καλοκαίρι 2016. Η συλλογή των φυτών καλαθοπλεκτικής και τα επιμορφωτικά μαθήματα που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου Darwin έγιναν σε συνεργασία με το Κέντρο περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου που είναι και εταίρος του έργου. Το Κέντρο εδώ και χρόνια συνεισφέρει στη διατήρηση της μαλακής καλαθοπλεκτικής μέσω προώθησης της διατήρησης των φυτών της καλαθοπλεκτικής, τη διοργάνωση επιμορφωτικών μαθημάτων και μέσω οργανωμένων επισκέψεων σε καλαθοπλέκτες.

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την τέχνη της μαλακής καλαθοπλεκτικής μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τεχνικές καλαθοπλεκτικής μεταφέρονται σε νεότερες γενεές.

Πώς να φθάσετε στο Λιβάδι

Χάρτης